alternatieve Bemiddeling in conflicten

MEDIATION

Na een lange loopbaan als advocaat en rechter in diverse functies en rechtsgebieden ben ik mij gaan toeleggen op conflictbemiddeling, mediation en juridisch advies. In verband hiermee heb ik onder meer ook een opleiding tot professioneel mediator gevolgd bij het Mediation Educatie Centrum.

Ik richt mij vooral op het oplossen van conflicten met een meer zakelijke inslag: belangenconflicten binnen een zakelijke samenwerking (maatschappen, firma’s, familievennootschappen), collegiale conflicten, arbeids- en huurgeschillen, conflicten met of binnen besturen, franchiseconflicten, erfenisgeschillen en dergelijke, maar ook wel van buren- en buurtconflicten.

Lees meer

Conflictbemiddeling

Bij bemiddeling treed ik op als onafhankelijke en neutrale derde die tot doel heeft een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden en waarin ook hun belangen zoveel mogelijk tot hun recht komen.

Lees meer…

Mediation

Anders dan bij conflictbemiddeling blijf ik bij mediation inhoudelijk op afstand en treed ik uitsluitend op als procesbegeleider. Als mediator ben ik ervoor verantwoordelijk dat partijen in een veilige sfeer tot een gezamenlijke oplossing komen.

Lees meer…

bindend advies

Als het partijen niet lukt om via conflictbemiddeling of mediation tot een oplossing te komen, kunnen zij met elkaar afspreken dat zij hun geschillen aan mijn bindend advies onderwerpen.

Lees meer…