DE DIENSTEN VAN ABC rené VAN BOVEN

Dankzij een lange carrière als rechter en advocaat, kan ik bij meerdere geschillen optreden als tussenpersoon. Zie hieronder een aantal voorbeelden van situaties waarin mijn expertise voor een passende oplossing kan zorgen.

Conflictbemiddeling

Bij bemiddeling treed ik op als onafhankelijke en neutrale derde die tot doel heeft een oplossing te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden en waarin ook hun belangen zoveel mogelijk tot hun recht komen. De oplossing moet voor beide partijen – met geven en nemen – aanvaardbaar zijn. Daarvoor voer ik aparte gesprekken met beide partijen om hun wensen en belangen in beeld te krijgen, afgewisseld door gezamenlijke gesprekken met mij als gespreksleider. Desgewenst en als dat nodig blijkt, kan ik compromisvoorstellen doen of als scheidsrechter optreden. Het is de bedoeling dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Mediation

Anders dan bij conflictbemiddeling blijf ik bij mediation inhoudelijk op afstand en treed ik uitsluitend op als procesbegeleider. Als mediator ben ik ervoor verantwoordelijk dat partijen in een veilige sfeer hun grieven, wensen en belangen aan elkaar kenbaar maken om op die manier tot een gezamenlijke oplossing van hun conflict te komen die ook toekomstbestendig is. De ervaring leert dat de door partijen zelf gekozen uitkomst bevredigender is dan een door een derde opgelegde oplossing, omdat in sterke mate recht wordt gedaan aan de verhouding tussen partijen en hun belangen. De mediation vindt steeds plaats in gezamenlijke gesprekken, bij uitzondering soms onderbroken door aparte gesprekken met mij als mediator. Ook hier is het de bedoeling dat gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

Bindend advies

Als het partijen niet lukt om via conflictbemiddeling of mediation tot een oplossing te komen, kunnen zij met elkaar afspreken dat zij hun geschillen aan mijn bindend advies onderwerpen. Zij verklaren dan overeen te komen dat zij zich binden aan dat advies wat dan leidt tot een zogenaamde vaststellingsovereenkomst waarvan nakoming kan worden gevorderd. In overleg met mij kan een soort procedure worden afgesproken waarbinnen partijen hun standpunten kunnen uiteenzetten en waarbij ook ruimte is voor het overleggen van schriftelijke stukken. Ook kan worden afgesproken dat partijen zich door een derde laten bijstaan, alles afhankelijk van hoe ingewikkeld de geschillen zijn.