René van boven

Na een lange loopbaan als advocaat en rechter in diverse functies en rechtsgebieden ben ik mij gaan toeleggen op conflictbemiddeling, mediation en juridisch advies. In verband hiermee heb ik onder meer ook een opleiding tot professioneel MfN registermediator gevolgd bij het Mediation Educatie Centrum.

Alternatieve bemiddeling

Ik richt mij vooral op het oplossen van conflicten met een meer zakelijke inslag: belangenconflicten binnen een zakelijke samenwerking (maatschappen, firma’s, familievennootschappen), collegiale conflicten, arbeids- en huurgeschillen, conflicten met of binnen besturen, franchiseconflicten, erfenisgeschillen en dergelijke, maar ook wel van buren- en buurtconflicten. Door mijn professionele achtergrond heb ik veel ervaring opgedaan in het in beweging brengen van vastgelopen verhoudingen of onderhandelingen en het herstellen van vertrouwen tussen strijdende partijen. Als dat nodig en door beide partijen gewenst is voor het oplossen van een (deel)conflict kan ik ook behulpzaam zijn met het aandragen van oplossingen of het doorhakken van knopen, waarbij mijn brede en grondige juridische kennis en ervaring natuurlijk van pas komen.

Daarnaast kan ik behulpzaam zijn bij het geven van onafhankelijke adviezen aan partijen die dreigen in een juridisch conflict verzeild te raken en die onzeker zijn over hun juridische positie en/of te volgen strategie.

Voorkom hoge kosten

Te vaak heb ik moeten vaststellen dat partijen zich in een gerechtelijke procedure gestort hebben en naderhand tot de ontdekking zijn gekomen dat hun positie minder sterk was dan zij aanvankelijk hadden gedacht of hen tevoren was geschetst door hun procesvertegenwoordiger. Niet alleen levert dat verloren procedures op maar ook hoge proceskosten. Die kunnen voorkomen worden door deskundig advies vooraf over proceskansen en strategie door een onafhankelijke adviseur die geen eigen belang heeft bij de beslissing tot al dan niet procederen.

Te denken valt ook aan advies over al dan niet hoger beroep instellen tegen een tegenvallende rechterlijke uitspraak. Tegen lage kosten kunnen grote procesrisico’s voorkomen of beperkt worden.